Egyéb

KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – LAKOSSÁGI FÓRUM

A XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2000-ben jóváhagyott és többször módosított Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (a továbbiakban: KVSZ) a 314/2012. (XI. 8.) sz. Korm. rendelet alapján legfeljebb 2018. december 31-ig alkalmazható. Ezért a kerület egészére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) készítése szükséges, mellyel kapcsolatban lakossági fórumot is tartunk, és a véleményezési anyagot elérhetővé tettük az önkormányzat honlapján:

https://www.bp16.hu/keruleti-epitesi-szabalyzat-kesz-tervezete-2018-aprilis

KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – LAKOSSÁGI FÓRUM

A kerület területére vonatkozó szabályozás – a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) – tájékoztató anyagáról a lakossági fórum helyszíne:

Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) házasságkötő terem

Ideje: 2018. május 3. 16:00 órától

A KÉSZ-tervezettel kapcsolatban várjuk véleményét, észrevételét, javaslatát a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre 2018. május 8-ig.

A KÉSZ-tervezet tartalmát e munkaközi tájékoztatóban ismertetjük.

A Képviselő-testület által meghatározott építési övezetek csak a Fővárosi Közgyűlés által a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban: TSZT) rögzített kategóriákon belül alakíthatók ki. A KVSZ-ben eddig meghatározott keretövezetek (L3; L4; I; M; MZ) helyett az ezeknek megfelelő – az országos előírásokat követő – területfelhasználási egységek jelei szerepelnek a KÉSZ-tervezet övezeti térképén.

Mivel a Képviselő-testület korábban jóváhagyta a szemléletformáló Településképi Arculati Kézikönyvet és a Településkép védelméről szóló rendeletet, így a KÉSZ határozottan az építés feltételeit szabályozza, illetve határozza meg.

A KÉSZ – a KVSZ-hez hasonlóan – továbbra is rögzíti a közterület alakítására, a táj- és a természetes környezet védelmére, a veszélyeztetett területekre vonatkozó, valamint a közművesítésre, elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásokat.

A KÉSZ-ben a kerület nagy részét lefedő L4 keretövezet jele helyett, a TSZT-ben szereplő Lke-1 (kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület) területfelhasználás szerepel, ahol a KVSZ-ben az L4-es övezetek előírásai jelennek meg.

Legnagyobb újdonság a KÉSZ-ben, hogy csökken az egy telekre építhető lakásszám. A már beépített területeken egy telekre a korábbi 300 m2 telekterület/lakás arányszámot a duplájára emeli. Vagyis 600 m2-nél kisebb telken csak egy lakás építhető, a fölötti telkeken is csak maximum két lakás. A KVSZ-ben a lakóterületeken, az egyes lakótelkeken az építési telek területéhez viszonyítottan elhelyezhető lakások száma korlátozott, de a kisméretű lakások miatt egy telken a környezetben kialakult beépítésnél intenzívebb terhelés jelentkezett, amely kedvezőtlenül hatott a kertvárosias beépítésre, és hátrányos az itt elvárt életvitelre.

Az Ó-mátyásföldi (korábbi L3 jelű lakóterület TSZT szerinti területfelhasználása Lk-2 (kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület). A lakóterületekre vonatkozó előírások alapvetően változatlanul megmaradnak (beépítés 20-25 %, zöldfelület 50-60 %, építménymagasság övezet szerint változó).

A KVSZ szerinti intézményi övezet területei a TSZT szerint Vt-H jelű, kiemelt jelentőségű helyi központ területeként vagy Vi-2 jelű, intézményi, jellemzően szabadonáló jellegű területként, a munkahelyi területek egységesen Gksz-jelű gazdasági területként jelennek meg, amelyek a helyi adottságoknak megfelelően, további övezetekre bontottak. A beépítési paraméterek jellemzően a KVSZ-ben korábban rögzítettek szerintiek.

A KÉSZ előírásai kiterjednek a különleges területekre (rekreációs, honvédelmi, közlekedési, temető, vízkezelés), valamint az alapvetően beépítésre nem szánt zöldterületekre, erdőterületekre, mezőgazdasági területekre is.

A készülő KÉSZ a kerületben történő építést 17 évig meghatározó KVSZ-t váltja fel. A KÉSZ az Önkormányzat szándéka szerint biztosítani tudja a kertvárosi jelleg megőrzését és az adott területeken a szolgáltatások biztosítását, a természeti környezet védelmét.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük